12 Ocak 2017 Perşembe

GÖBEKLİTEPE YANLIŞI (BURASI, HAZRETİ İSA'NIN, HAZRETİ MUSA'NIN TORUNLARINA MİRAS KALMADI) HEP TÜRK'TÜ VE TÜRK YURDUYDU.

GÖBEKLİTEPE YANLIŞI (BURASI, İSA'NIN, MUSA'NIN TORUNLARINA MİRAS KALMADI) HEP TÜRK YURDUYDU.
Göbeklitepe'nin ne İslam’la, ne de Hazreti İbrahim’le ilgisi var. Arkeoloji belgesellerindeki titizliğiyle bilinen TRT’nin Göbeklitepe tanıtımında yaptığı yanlışlığı en kısa zamanda düzelteceği beklentisi hâkim... (Mehmet Cenani Aykut, 06.01.2017)
Dünyanın en önemli arkeolojik buluntularından, 10 bin yaşındaki Göbeklitepe’nin kamuoyuna yanlış tanıtılması arkeologları endişelendirdi. Arkeoloji belgesellerindeki titizliğiyle bilinen TRT’nin Göbeklitepe tanıtımında yaptığı yanlışlığı en kısa zamanda düzelteceği beklentisi hâkim.
TRT belgesel kanalında 3 Ocak’ta yayınlanan "Suların Ateşin ve Taşların İmparatorluğu" adlı programa konu edilen Göbekli Tepe’nin anlatımında yapılan bir yanlışlığın hızla yayılması, arkeologları harekete geçirdi."Cazibe Merkezlerini Destekleme" programı kapsamında yayınlanan söz konusu belgeselde Göbeklitepe’deki kalıntıların 4 bin yıl önce yaşadığı bilinen Hz. İbrahim ve onun kırdığı putlar ile ilişkilendirilmesinin çok büyük bir yanlış olduğunu belirten arkeologlar, Göbeklitepe’nin Hz. İbrahim’den 6-7 bin yıl önce inşa edildiğine dikkat çekiyorlar.
"Teolojik kaynakların verileriyle arkeolojik bulguları değerlendirirken çok dikkatli olunmalı" uyarısında bulunan arkeolog ve yayıncı Nezih Başgelen de, dün medyaya yansıyan ve ‘infiale yol açtı’ dediği "Göbeklitepe hedef gösterildi" haberleri için verdiği ve önemli bilgiler içeren röportajının tamamını kamuoyunun bilgisine sunma gereği duydu.
TRT, Diyarbakır Valiliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın bölgenin hem ulusal hem de dış turizm için büyük potansiyel olduğunu anlatmak üzere hazırladığı ve Göbekli Tepe'deki üzeri hayvan betimli dikilitaşlardan birinin put olarak canlandırılarak tahrip edildiği belgesel, Aktüel Arkeoloji dergisi tarafından da "fikirden, düşünceden ve tanıtımdan uzak işler" olarak nitelendirildi. Dahası, bunun Göbekli Tepe’yi zor duruma sokabileceği endişesi dile getirildi.
KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN BİLİNÇALTINA HİTAP EDEBİLİR
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ve Göbekli Tepe’ye ilişkin ayrıntılı bilgiler veren Nezih Başgelen, TRT belgeselindeki anlatım şeklinin kötü niyetli kişilerin bilinçaltına hitap edebileceği ve kötü sonuçlara neden olabileceği endişesini taşıdıklarını belirterek, "Belgeselde yapılan yanlıştan ben dahil, Arkeoloji dünyası ve bu konulara duyarlı tüm kültür insanları büyük rahatsızlık duyduk. Orada Göbeklitepe dikilitaşlarının put olarak canlandırılması ve kırılmasının da, Ortadoğu'daki şiddet bataklığında tarihi eserlerin başına gelenlerden sonra, Göbeklitepe'deki eşsiz eserlerin geleceği için tehlike yaratabileceğinden dolayı büyük endişe duyduk" dedi.
Başgelen, şu ana kadar Türkiye’de hiç bir arkeoloji belgeselinde böylesi bir yanlış ya da yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek bir imaya rastlanmadığını da belirterek "Her şey son derece titizlikle yapılageldi. Dileriz bu Göbekli Tepe ile ilgili yanlışlık da en kısa zamanda düzeltilecektir. Teolojik kaynakların verileriyle arkeolojik bulguları değerlendirirken çok dikkatli olunması gerekmekte" dedi.
FİKİRDEN, DÜŞÜNCEDEN VE TANITIMDAN UZAK İŞLERİN GÜNDEME DÜŞMESİ ÜZÜCÜ
TRT belgeselinde dile getirilen; "Göbekli Tepe'de yer alan heykellerin Hz. İbrahim'in babası Azer'in yapmadığını kim bize söyleyebilir, ya da Hz. İbrahim'in kırdığı putların yer aldığı tapınağın Göbekli Tepe olmadığını ileri sürebilir miyiz?" yorumunu web sayfasından eleştiren Aktüel Arkeoloji Dergisi de, belgeselde söz konusu tapınağın en önemli dikilitaşlarından biri olan.; Üzerinde tilki betiminin bulunduğu T biçimli dikilitaşın kırılışının canlandırılmasını da eleştirerek bunun ‘Göbekli tepeyi zor duruma düşürebileceğine dikkat çekiyor.’
Dergi, söz konusu belgeselde insanlık tarihinin en önemli yapılarından biri olan Göbeklitepe'nin, Hz. İbrahim'in yıktığı putların yer aldığı tapınak olabileceğini ima ettiğine dikkat çekerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı büyük bir gayret ve çaba ile turizmin gelişmesi ve düşen turizm potansiyelinin artırılması için çalışırken bu tür fikirden, düşünceden ve tanıtımdan uzak işlerin gündeme düşmesi oldukça üzücüdür" değerlendirmesinde bulundu.
GÖBEKLİTEPE 11 BİN YAŞINDA; 
İSLAMİYET VE HZ. İBRAHİMLE İLGİSİ YOK
Arkeolog Nezih Başgelen, Hz. İbrahim ile Göbekli Tepe’nin hiç bir şekilde ilişkilendirilemeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Teolojik kaynaklara göre günümüzden yaklaşık 4 bin yıl önce yaşadığına inanılan Hz İbrahim, İslam açısından bir peygamber, Musevilik ve Hıristiyanlık açısından ise ulu saygın din büyüğüdür. Tevrat 'a göre Nuh'un soyundan gelen İbrahim'in Avram olan adı Tanrı tarafından "ulusların babası" anlamına gelen Abraham olarak değiştirilmiştir. Yahudilerin onun oğlu İshak soyundan geldiğine, diğer oğlu İsmail'in ise Hz Muhammed'in ve Arapların ataları olduğuna inanılır. Kur'an'da birçok ayette ismi geçen Hz.İbrahim Kabe'yi inşa etmesi, putperest babasıyla tartışması, atıldığı ateşte yanmaması olaylarıyla İslam açısından bir Peygamber olarak kabul edilir. Bilimsel yöntemlerle alınan sonuçlar çerçevesinde Göbekli Tepe şimdilik günümüzden önce yaklaşık 11.800 - 10.400 yılları arasına tarihlenmektedir."
Başgelen, 2014 yılında vefat eden kazı başkanı Prof. Dr. Klaus Schmidt'in son araştırmalarına göre Göbeklitepe'de Dikilitaşlı Dairesel Yapıların en erken kullanımının ‘Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’ın A evresine’ yani yaklaşık olarak M.Ö 10.000 - 9000 öldüğünün bilimsel olarak ortaya konulduğuna dikkat çekiyor ve şu bilgileri veriyor; "Prof. Schmidt, III. Tabaka'nın M,Ö 10. binyıla, daha yeni tabakanın ise M.Ö 9. binyıla tarihlenmesi gerektiğini belirtmişti. En erken tarihin alındığı D Yapısının M.Ö 10. binyıl ortalarında yapıldığı ve aynı binyılın sonlarında terk edildiği raporlarda belirtilmişti" dedi.
GÖBEKLİTEPE ÇANAK ÇÖMLEKSIZ NEOLİTİK DÖNEMDE YAPILDI
Aktuel Arkeoloji Dergisi’nin Göbeklitepe’ye ilişkin verdiği detaylı bilgiler şu şekilde: "Şimdiye dek keşfedilen en erken tarihli insan yapımı kült mimarı, Şanlıurfa’nın 15 kilometrekuzeydoğusunda yer alan Göbekli Tepe’de ortaya çıkmıştır. Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce bilinçli olarak toprakla doldurulmuş ve yükseltilmiş olan bu anıtsal yapılar, son Buzul Çağının ardından, Çanak Çömleksiz Neolitik olarak adlandırılan dönemde avcı-toplayıcı gruplar tarafından inşa edilmiştir.
Çanak çömleğin ortaya çıkışından bile daha erken tarihli olan anıtsal yapılar, birbirlerine duvar ve şekiller ile bağlı T-biçimli dikilitaşların içerisine yerleştirildiği dairesel duvarlar ile yapıların merkezine yerleştirilmiş iki büyük boyutlu dikilitaştan oluşur. Yapıların tümü belirli bir süre sonra bilinçli olarak toprakla doldurulmuş ve neredeyse bir mezarı andırır biçimde kapatılmıştır. Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşmeleri genellikle, şu ve diğer kaynaklara yakınlık gibi elverişli çevresel faktörlerin bulunduğu alanlara kurulurken, Göbekli Tepe bilinen en yakın şu kaynağından oldukça uzak bir noktadaki dağ silsilesinin en yüksek noktasında kurulmuştur. Diğer yandan, geniş bir alandan kolaylıkla fark edilebilen alan, çevreye hakim konumuyla dikkat çekmektedir. Göbekli Tepe'nin, avcı-toplayıcı toplulukların değiş-tokuş ve bağları güçlendirme amaçlarına hizmet eden düzenli toplantılar, kolektif etkinlikler ve karşılıklı olarak düzenlenen şölenler için merkezi bir toplanma yeri oluşturmak için bu noktada inşa edildiği düşünülmektedir."
Emine Karakitapoglu
***
YORUM, ELEŞTİRİ VE KATKILAR.
Hazreti İbrahim, öğretilere göre MÖ: 1900 yıllara  tarihlenebiliyor, semavi dinler ise Hz. Musa ve sonrası… Göbekli Tepe MÖ. 10000 yılları olarak hesaplanıyor, yani  Hz.  İbrahim’den yaklaşık 8000 yıl önceleri… Bu  bağlamda Hz. İbrahim ile Göbekli Tepe  arasında   ilişki  kurmak  son  derce anlamsız….İnsanlar  çevrelerini  tanımaya  başladıkları andan itibaren,  şunu  sorgulamış  olmalıdırlar,  (DOĞUM  VARSA, ÖLÜM VARSA  ONTOLOJİ  İNSANLARI  METAFİZİĞE  YÖNLENDİRMEYECEK MİDİR?)
Sosyolojik  açıdan   ilk  inanç  çıkışlarını  buradan  ele  almak  gerekecektir…. Altay  Kültüründe de insanların  TANRI  DAĞLARI  olarak  niteledikleri muhteşem  dağ silsilesi  hatırlandığında  MÖ.  Binlerce  yıl  önceden  bu  bölgelerde   GÖK   TANRI  inancı ile   dağların  yüksek  yerlerinde ibadet eden  insanlar  (ATALARIMIZ) için  TRT anlayışına  göre, TANRI  DAĞLARI  PUT  MU olacaktır? Arap  kültürü  içinde Emevi uydurmacaları ile  islam inancını  yozlaştıran  dar  görüşlere   göre,    çağın objektif  inançlarını  bağdaştırmak  mümkün  değildir… TRT’in , böyle bir  Belgesel  ile  arkaik  dönem  bulgularını  akıl  dışı  şekilde   yorumlaması   hayretle  ve  üzüntüyle karşılanmaktadır… Ergun Özgen
***
Mehmet Cenani Aykut : Kitabın Kapağından; "Çoğumuzun bilinç altına kadar işlenen ve bir Batı Merkezli Tarih Projesi olan "Türkler Anadolu'ya 1071 yılında gelmiştir" hipotezi artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir. Anadolu topraklarının Türklerin ikinci yurdu değil, tam tersine birinci yurdu yani ana yurdu olduğu görüşü bilim insanları arasında geçerlilik kazamaya başlamıştır." Göbekli Tepe ve Ön Türkler - Özgür Barış Etli - gecekitapligi.com
***
TÜRKLER, GÜNÜMÜZDEN 12 BİN YIL ÖNCE ANADOLU'DA VARDILAR.
"TÜREKİYE" İSİMLİ DEVLET DE KURMUŞLARDI, GÖBEKLİ TEPE VE ÖNTÜRKLER "ŞAMANLARIN GÖKYÜZÜ TAPINAĞI" GÖK  TANRI  İNANCININ  MUHTEMELEN  ORTAYA  ÇIKMIŞ  OLABİLECEĞİ  MEKAN İÇİNDE   KIRGIZİSTAN’DAKİ  TANRI  DAĞLARININ (Ek Resim) ETEKLERİNDEN  SONSUZLUĞUN  MUHTEŞEM  GÖRÜNTÜSÜNE   BAKILDIĞINDA ÇAĞIN  İNSANLARINCA   KONU  NASIL  ALGILANABİLECEKTİR?...  NEDEN  BU  DAĞLARA  TANRI  DAĞLARI   DENİLMİŞTİR? ÜÇGEN  ŞEKLİNDE  BU  GÖRÜNTÜ BETİMLENDİĞİ  TAKDİRDE,  NEDEN  MUSKALARIMIZ  BİLE  ÜÇGEN  ŞEKLİNDEDİR….KABENİN İSLAMİYET  ÖNCESİ  ÜSTÜNDEKİ  ÖRTÜ ÜZERİNDE DE,  NEDEN  ÜÇGEN  MOTİFLERİ  BETİMLENMİŞTİR?.... TANRI  DAĞLARININ KAİNATIN SONSUZLUĞUNU İŞARET EDEN  MUHTEŞEM  DOĞAL  GÖRÜNTÜSÜNE,  TRT ‘İN  ANLAMSIZ  YORUMUNA GÖRE   PUTA  TAPILAN  YERLERMİ  DEMEMİZ   GEREKECEKTİR?... ATALARIMIZ, ON BİNLERCE YIL  ÖTEDEN KAİNATIN SONSUZLUĞUNDA  YÜCE  YARADANI  ARAMAYA  BAŞLAMIŞTIR. Yazan:Özgür Barış ETLİ (gecekitapligi.com)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder